Connect with us

50x přeložený list papíru by měřil 120 milionu kilometrů

ostatní

50x přeložený list papíru by měřil 120 milionu kilometrů

Ač se to zdá neuvěřitelné, pokud by se teoreticky povedlo přeložit list obyčejného papíru o tloušťce který běžně používáme do tiskárny 50 krát , měl by na šířku 120 milionu kilometrů. Je to tím, že se při každém přeložení počet stránek vždy zdvojnásobí.
Jelikož víme že 100 listů papíru má tloušťku 1 cm, můžeme si to snadno vypočítat. Každý ale jistě víme, že nejde papír přehnout více než 7 krát. Nevěříte? Můžete si to zkusit.

A teď trochu čísel:
1 krát přeložený papír = 2 listy papíru
2 krát přeložený papír = 4 listy papíru
3 krát přeložený papír = 8 listů papíru
4 krát přeložený papír = 16 listů papíru
5 krát přeložený papír = 32 listů papíru
6 krát přeložený papír = 64 listů papíru
7 krát přeložený papír = 128 listů papíru
8 krát přeložený papír = 256 listů papíru
9 krát přeložený papír = 512 listů papíru
10 krát přeložený papír = 1024 listů papíru
11 krát přeložený papír = 2048 listů papíru
12 krát přeložený papír = 4096 listů papíru
13 krát přeložený papír = 8192 listů papíru
14 krát přeložený papír = 16384 listů papíru
15 krát přeložený papír = 32768 listů papíru
16 krát přeložený papír = 65536 listů papíru
17 krát přeložený papír = 131072 listů papíru
18 krát přeložený papír = 262144 listů papíru
19 krát přeložený papír = 524288 listů papíru
20 krát přeložený papír = 1048576 listů papíru
21 krát přeložený papír = 2097152 listů papíru
22 krát přeložený papír = 4194304 listů papíru
23 krát přeložený papír = 8388608 listů papíru
24 krát přeložený papír = 16777216 listů papíru
25 krát přeložený papír = 33554432 listů papíru
26 krát přeložený papír = 67108864 listů papíru
27 krát přeložený papír = 134217728 listů papíru
28 krát přeložený papír = 268435456 listů papíru
29 krát přeložený papír = 536870912 listů papíru
30 krát přeložený papír = 1073741824 listů papíru
31 krát přeložený papír = 2147483648 listů papíru
32 krát přeložený papír = 4294967296 listů papíru
33 krát přeložený papír = 8589934592 listů papíru
34 krát přeložený papír = 17179869184 listů papíru
35 krát přeložený papír = 34359738368 listů papíru
36 krát přeložený papír = 68719476736 listů papíru
37 krát přeložený papír = 137438953472 listů papíru
38 krát přeložený papír = 274877906944 listů papíru
39 krát přeložený papír = 549755813888 listů papíru
40 krát přeložený papír = 1099511627776 listů papíru
41 krát přeložený papír = 2199023255552 listů papíru
42 krát přeložený papír = 4398046511104 listů papíru
43 krát přeložený papír = 8796093022208 listů papíru
44 krát přeložený papír = 17592186044416 listů papíru
45 krát přeložený papír = 35184372088832 listů papíru
46 krát přeložený papír = 70368744177664 listů papíru
47 krát přeložený papír = 140737488355328 listů papíru
48 krát přeložený papír = 281474976710656 listů papíru
49 krát přeložený papír = 562949953421312 listů papíru
50 krát přeložený papír = 1125899906842624 listů papíru

1.125.899.906.842.624 listů papíru ÷ 100 (100 listů je 1 cm) = 11.258.999.068.426 cm ÷ 100.000 (kilometr má 100.000 cm) = 112.589.990 kilometrů

Continue Reading

ostatní

Top posledních 30 dní

Náhodné články

To Top